Diensten

Inventariseren

Onder inventarisaties verstaan wij het vanaf tekeningen of het op locatie verzamelen van meetgegevens van de te behandelen onderdelen. Buitenwerkzaamheden kunnen bijvoorbeeld per gevelzijde of per verdieping opgenomen worden, geheel volgens klant specifieke wensen. Conform NEN3699 worden deze verwerkt in een rapportage waarin wij project specifieke opmerkingen en uitsluitingen vermelden, indien mogelijk begeleid met een foto-overzicht.

Meerjarenplanningen

Steeds vaker komt het voor dat eigenaren (VvE) en vastgoedbeheerders vragen om het planmatig onderhoud; een meerjarenonderhoudsplan. Hiermee is inzicht te krijgen in de onderhoudskosten voor de komende jaren, het kan dienen als uitgangspunt voor het opstellen van budgetten en jaarlijkse reserveringen voor te verwachten onderhoudskosten. Wij inventariseren alle te schilderen onderdelen per gevelzijde, verdieping of gebruikersdeel, geheel naar wens van onze opdrachtgever. Na het inventariseren van alle onderhoud behoevende onderdelen stellen wij in overleg met onze opdrachtgever een onderhoudsplan op voor de komende 10, 15 of 20 jaar.

Bouwkundige gebreken

Voor het onderzoeken en vaststellen van bouwkundige gebreken werken wij samen met Certus Consult bv, een onafhankelijk bouwkundig adviesbureau gespecialiseerd in onderhouds- en renovatievraagstukken.

Beglazing

Uittrekken van hoeveelheden d.m.v. bestek en tekeningen als wel door opname ter plaatse op het werk. Uitgezochte gegevens kunnen worden vergezeld van de bijbehorende vierkante meters zodat bij de glasleverancier prijsaanvraag kan worden gedaan. Conform volgens geldende normen zoals NEN 3569, 6702, 2608 worden deze verwerkt in een rapportage waarin wij project specifieke opmerkingen en uitsluitingen vermelden.

Inspecties

Wij kunnen een inspectie/conditiemeting uitvoeren waarbij wij volgens standaard methoden bepalen hoe het is gesteld met het schilderwerk en de ondergronden waarop dit schilderwerk moet worden aangebracht. Hierbij maken wij gebruik van software van renovatieapplicatie Rapp. Na het verwerken van deze gegevens ontvangt onze opdrachtgever digitaal een overzichtelijke rapportage met zowel visueel als in geschrift de resultaten van de inspectie.

Shared By Themebu.Net